Nominasjonsmøtet 8 oktober 2015

Bable Arbeiderparti avholdt sitt første nominasjonsmøte for kandidater til råd og utvalg i perioden 2015-2019.

original

Det var knyttet stor spenning til nominasjonskomiteens arbeid vedrørende å fremskaffe personell til å sitte i råd og utvalg for perioden 2015-2019, da det er mange hensyn å ta.

Partileder Arnfinn Nilsen ledet møtet på en elegant og profesjonell måte, og de fleste var stort sett veldig fornøyd med den jobben som nominasjonskomiteen hadde gjort.  Det var få endringsforslag som ble fremmet på møtet.

Følgende personer blir sittende i råd og utvalg for Bamble Arbeiderparti 2015-2019:

VALGKOMITE

Leder Steinar Syversen VALGT

Medlem Liv Bråthen Norheim VALGT

FORMANNSKAP

Medlem Hege Braathen VALGT

Medlem Steinar Syversen VALGT

Medlem Liv Bråthen Nordheim VALGT

Medlem Hallgeir Kjeldal VALGT

Varamedlem Linda Holien VALGT

Varamedlem Jonas Bugtene Buflia VALGT

Varamedlem Linda Palerud VALGT

Varamedlem Jan Runar Arvesen VALGT

Varamedlem Martine Øverland VALGT

Kontrollutvalg

Medlem Tom Rune Olsen VALGT

Varamedlem Ingebjørg Lillemoen VALGT

Varamedlem Ingjerd Micaelis VALGT

Helse- og omsorgsutvalget

Leder Hege Braathen VALGT

Medlem Eirik Ellingsen VALGT

Medlem Liv Bråthen Norheim VALGT

Medlem Martine Øverland VALGT

Varamedlem Arne Dag Norheim VALGT

Varamedlem Roar Isaksen VALGT

Varamedlem Anne Kari Mølmen VALGT

Oppvekst- og kulturutvalget

Nestleder Linda Holien VALGT

Medlem Simen Ervik VALGT

Medlem Jonas Bugtene Buflia VALGT

Varamedlem Tone Lyngmo VALGT

Varamedlem Jeanett Sandberg Johansen VALGT

Varamedlem Torbjørn Lillemoen VALGT

Teknisk utvalg

Leder Steinar Syversen VALGT

Medlem Jan Runar Arvesen VALGT

Medlem Linda Palerud VALGT

Medlem Anne Kari Mølmen VALGT

Varamedlem Nils Henrik Nilsen VALGT

Varamedlem Arnfinn Nilsen VALGT

Varamedlem Tone Bjørnerud VALGT

Varamedlem Liss-Britt Johnsen VALGT

Administrasjonsutvalg og Ankeutvalg

Leder Hallgeir Kjeldal VALGT

Medlem Linda Holien VALGT

Varamedlem Steinar Syversen VALGT

Varamedlem Liv Bråthen Norheim VALGT

Varamedlem Simen Ervik VALGT


Landbruksnemnd

Leder Tom Warelius VALGT

Varamedlem Arne Dag Norheim VALGT

Varamedlem Liv Bråthen Norheim VALGT

Varamedlem Mona Flata VALGT

Vilt- og innlandsfiskenemnd

Nestleder Arne Dag Norheim VALGT

Medlem Liv Bråthen Norheim VALGT

Varamedlem Tom Warelius VALGT

Varamedlem Tone Lyngmo VALGT

Varamedlem Torbjørn Lillemoen VALGT

Varamedlem Linda Palerud VALGT

Representanter til KS fylkesmøte

Medlem Hallgeir Kjeldal VALGT

Varamedlem Steinar Syversen VALGT

Varamedlem Hege Braathen VALGT

Grenland Havneråd

Medlem Jan Runar Arvesen VALGT

Varamedlem Linda Holien VALGT

Varamedlem Steinar Syversen VALGT

Representanter for driftsstyret for skjærgårdstjenesten

Medlem Arne Dag Norheim VALGT

Bamble legatstyre og Stipend- og priskomiteen

Nestleder Linda Palerud VALGT

Medlem Simen Ervik VALGT

Varamedlem Tone Lyngmo VALGT

Grenland folkehøgskole

Medlem Tone Lyngmo VALGT

Styret for Foreningen Norden

Medlem Linda Holien VALGT

Varamedlem Torbjørn Lillemoen VALGT

Godtgjørelseskomité

Medlem Steinar Syversen VALGT

Medlem Liv Bråthen VALGT

Varamedlem Hege Braathen VALGT

Varamedlem Jan Runar Arvesen VALGT

Kirkelig fellesråd

Medlem Roar Isaksen VALGT

Stiftelsen for utleieboliger

Medlem Martine Øverland VALGT

Varamedlem Nils Henrik Nilsen VALGT

Styre for kompetanseutvikling Grenland AS

Varamedlem Martine Øverland VALGT

Representantskapet for GEA Norvegica Geopark Iks

Medlem Hallgeir Kjeldal VALGT

Eldreråd

Medlem (politiker) Nils Henrik Nilsen VALGT

Varamedlem (politiker) Roar Isaksen VALGT

Råd for funksjonshemmede

Medlem (politiker) Eirik Ellingsen VALGT

Sakkyndig nemnd

Medlem Nils Henrik Nilsen VALGT

Personlig vara for Nils Henrik Nilsen Anne Kari Mølmen VALGT

Sakkyndig ankenemnd

Medlem Arnfinn Nilsen VALGT

Medlem Liv Bråthen Norheim VALG

Personlig vara for Arnfinn Nilsen Jan Runar Arvesen VALGT

Personlig vara for Liv Bråthen Norheim Tone Lyngmo VALGT